התמכרות

התמכרות היא תלות פיזית ונפשית בחומרים שונים או בפעילות כלשהי . התמכרות גורמת לאדם להתנהגות כפייתית לשם השגת מושא ההתמכרות גם אם זו, גורמת לו לנזק פיזי , נפשי או רוחני. ישנן התמכרויות שונות אך הן נרכשות באותו אופן. לאורך זמן, נוצר מצב של התנהגות חסרת שליטה על מנת להשיג את החומר או לבצע את הפעילות המסוימת. התמכרות היא תופעה שנוגעת לתחומים רבים ועלולה להשפיע על התפקוד הנורמטיבי בתוך המשפחה, בחברה ובעבודה.

התמכרות התנהגותיתphoto-1446001659471-a1bb12be192f

המושג התמכרות מתייחס בדרך כלל להתמכרות לחומרים שונים כמו סמים אך למעשה היא נוגעת לתחומים נוספים. התמכרות התנהגותית מתייחסת  להתמכרויות לפעילויות שונות כמו גלישה באינטרנט, הימורים ועוד או התמכרויות למזון מסוים שאינו חומר פסיכואקטיבי כמו סמים. ישנה התלבטות בקרב הפסיכולוגים האם לכנות תופעות אלו  במונח התמכרויות. כיום המינוח הזה רווח מאוד מכיוון שלמרות השוני בין סוגי ההתמכרויות השונים, עדיין קיים בסיס ניכר משותף ביניהן.

אבחון התמכרויות

לאבחון התמכרויות ישנם שבעה קריטריונים . אדם שנמצאים אצלו לפחות שלושה מהם, מאובחן כסובל מהתמכרויות. הקריטריונים:

  • האדם מפתח סבילות לחומר במשך הזמן וצורך יותר ויותר חומר כדי לחוש את השפעתו.
  • ההתמכרות מלווה בכאבים פיזיים או נפשיים.
  • האדם רוצה להיפטר מההתמכרות אך אינו מצליח, כל מאמציו אינם נושאים פרי.
  • המכור מתכנן לטיול כמות מסוימת של חומר אך אינו עומד בכמות שהוקצבה מראש על ידו.
  • המכור משקיע חלק ניכר מזמנו בהתמכרות.
  • ההתמכרות פוגעת ביחסי משפחה, חברה, בכלכלה ועוד.
  • המכור יודע את התוצאות החמורות של ההתמכרות אך אינו מסוגל להפסיק את ההתנהגות הכפייתית.

הגורמים להתמכרויות

מחקרים מראים שישנן משפחות שיש להן נטייה גנטית גבוהה יותר להתמכרויות
(אינטרנט, קניות, אלכוהול, סמים ועוד) ואנשים אלו יהיו עם מוכנות ביולוגית גבוהה יותר לפיתוח התופעה. התמכרות אף נגרמת מחוסר יכולת להתמודד עם רגשות קשים, עם מצוקות ועם אירועי החיים השונים. העדר התמודדות מתאימה מביאה את האדם לחפש נוחם מפעולות חיצוניות שאכן גורמות לו בהתחלה הרגשה של הקלה אך ההקלה היא רק לטווח ארוך ולאחר מכן נוצרת תלות קשה שקשה להיגמל ממנה. ישנם גורמים אישיותיים שגורמים לאנשים מסוימים לפתח תלות כמו: נטייה לדיכאון, נטייה לחרדתיות, קושי בוויסות רגשי ועוד.

מה בין הרגל להתמכרות?

הרגל הופך להתמכרות כאשר נוצרת תלות פיזית ופסיכולוגית במושא ההתמכרות. התמכרות מחייבת תהליך של גמילה מה שאין כן הרגל שאינו מחייב תהליך זה.

בהתמכרות לחומרים פסיכואקטיביים נוצרת תלות כימית של האדם בחומר כמו סמים, אלכוהול או עישון.

גמילה

במרבית המקרים הגמילה היא דרך הטיפול היחידה המועילה לשחרר את המוכר מההתמכרות. גמילה היא תהליך מורכב שדורש מהמכור לוותר כליל על צריכת ההתמכרות ועל ההנאות הנגרמות לו מצריכה זו. מסגרת אשפוזית מסייעת מאוד בכך שהיא מרחיקה פיזית מהמכור את ההתמכרות . בני נוער מתאשפזים בדרך כלל לשם גמילה ומשך האשפוז הוא כשלושה חודשים. המטופלים מקבלים מעקב רפואי שוטף תוך מתן טיפולים פסיכו סוציאליים עם פסיכולוג צמוד. לסביבה יש חלק גדול בהצלחת התהליך הטיפולי, אם הסביבה תומכת ומעודדת את המכור הסיכויים שיצליח להתגבר על עצמו גדלים. טיפול היפנוזה נחשב אף הוא לטיפול בהתמכרויות. טיפול אישי הוא טיפול בשיטה קוגניטיבית התנהגותית ששמה את המטופל במרכז ומסייעת לו לסגל לעצמו דפוסי חשיבה חדשים שיסייעו לו להתמודד עם ההתמכרות. טיפול פסיכותראפי- טיפול השם דגש על עברו של המטופל .טיפול משפחתי הוא טיפול בו מגייסים את בן הזוג או את בני המשפחה לעזרת המכור , בטיפול מקבלים בני המשפחה הדרכה כיצד לנהוג עם המכור וכיצד לסייע לו כמה שניתן בתהליך הגמילה.

Back to top button